Dodawanie środowiska graficznego do serwera.

Chcesz zainstalować najnowszą wersję Xfce? 1.) Instalacja zależności : sudo apt-get install build-essential libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libpng12-dev libxml2-dev libvte-dev libsm-dev iceauth liburi-perl liburi-perl liburi-perl libxml-parser-perl libstartup-notification0-dev libhal-storage-dev libdbus-glib-1-dev libxrender-dev libxcomposite-dev libxfixes-dev libxdamage-dev libjpeg62-dev 2.) Ściągnięcie pliku instalacyjnego : wget http://www.us.xfce.org/archive/xfce-4.4.0/installers/xfce4-4.4.0-installer.run 3.) Nadawanie praw wykonywania dla pliku : chmod +x xfce4-4.4.0-installer.run 4.) …

Konfiguracja serwera FTP

Konfiguracja serwera FTP Instalacja ProFTPD. • Logujemy się jako root sudo su root • Instalujemy ProFTPD apt-get install proftpd • Ustawiamy rodzaj serwera na Standalone • W tym momencie każdy użytkownik posiadający konto na naszym serwerze będzie miał do niego dostęp. Po uruchomieniu programu FileZilla podajemy adres serwera, login i …