Regulamin korzystania z usługi Play 24

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000217207, REGON015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 złRegulamin korzystania z usługi Play24strona 1/4Regulamin korzystania z usługi Play24 §1 DefinicjeWyrazy pisane wielką literą oznaczają:Abonent–osoba fizyczna, osoba …