ProFTPD user add/dodawanie usera

Jak zauważyłeś, jesteś w domyślnym katalogu domowym użytkownika „ proftpd ”, co nie jest dla nas przydatne, dlatego utworzymy nowego użytkownika z folderem /var/www/folder/ jako katalogiem domowym, więc mamy do niego łatwy dostęp. Aby utworzyć użytkownika FTP, powiedz „ nazwa-u ” run. $ sudo useradd nazwa-u Aby utworzyć dla niego hasło. $ sudo passwd nazwa-u Aby zmienić jego …

Konfiguracja serwera FTP

Konfiguracja serwera FTP Instalacja ProFTPD. • Logujemy się jako root sudo su root • Instalujemy ProFTPD apt-get install proftpd • Ustawiamy rodzaj serwera na Standalone • W tym momencie każdy użytkownik posiadający konto na naszym serwerze będzie miał do niego dostęp. Po uruchomieniu programu FileZilla podajemy adres serwera, login i …