Jak zauważyłeś, jesteś w domyślnym katalogu domowym użytkownika „ proftpd ”, co nie jest dla nas przydatne, dlatego utworzymy nowego użytkownika z folderem /var/www/folder/

jako katalogiem domowym, więc mamy do niego łatwy dostęp.

Aby utworzyć użytkownika FTP, powiedz „ nazwa-u ” run.

$ sudo useradd nazwa-u

Aby utworzyć dla niego hasło.

$ sudo passwd nazwa-u

Aby zmienić jego katalog domowy na /var/www/folder/ run.

$ sudo usermod -m -d /var/www/folder/ nazwa-u

Możesz także zdefiniować katalog domowy użytkownika za pomocą polecenia useradd, podczas tworzenia nowych użytkowników w systemie Linux.

Teraz zrestartuj serwer ProFTPD za pomocą.

$ sudo service proftpd restart

Dodaj komentarz