sudo aptget install gparted
Przed instalacją warto zaktualizować pakiety inne.
By aktualizować warto też zalogować się jako wiadomy user root.
sudo su
Terminal poprosi nas o ewentualne hasło usera root wpisujemy zatwierdzajac enterem.
sudo aptget update
Dodajemy do listy repozytorium z którego zostaną pobrane ewentualne pliki chyba że mamy dostępne cd lub dvd na którym znajduje sie nas ulubiony programik do partycjonowania oraz zarządzania dyskami.
/etc/apt/sources.list
(lista)
## Uncomment the following two lines to fetch updated software from the network
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
debsrc http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
## Uncomment the following two lines to fetch major bug fix updates produced
## after the final release of the distribution.
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
debsrc http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
## Uncomment the following two lines to add software from the ‘universe’
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper universe
debsrc http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper universe
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
debsrc http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
debsrc http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper multiverse
debsrc http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports main restricted universe multiverse
Sprawdzamy ponownie czy dodaliśmy poprawnie to listy repozytorium :
sudo apt-get update
instalujemy:
sudo aptget install gparted
uruchamiamy:
sudo gparted
Komendy wyżej dostępne sa dla systemóœ linux z wywołaniem terminala czyli o ile dostępne środowisko graficzne skrut Alt-Ctrl+T po czym wyżej wymienione komendy zwpisujemy w terminal.
QR Code

Dodaj komentarz