Linux Mint

Następnie dla Mint 18.2 (Cinnamon) poprawnym plikiem konfiguracyjnym dla lightdm jest: /etc/lightdm/lightdm.conf.

Zawartość pliku może zawierać wiele ustawień:

When look at the file: /etc/X11/default-display-manager, it points to the lightdm.

Then for Mint 18.2 (Cinnamon), the correct config file for lightdm is: /etc/lightdm/lightdm.conf.

The contents of the file could contain multiple settings:

[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-enable=true
autologin-user=USERNAME
autologin-user-timeout=0
allow-guest=false
  • Where USERNAME is your username, that should be auto-logged-in.
  • autologin-enable=true – this line was added for Linux MATE 18.3 64bit, but not tested for 18.2 Cinnamon. Remove it if necessary…

PS: Even it’s too late to help the OP, it could be of help for other people. Let me know if someone can’t get it working.

Gdzie NAZWA UŻYTKOWNIKA jest Twoją nazwą użytkownika, należy się automatycznie zalogować.
autologin-enable = true – ta linia została dodana dla Linux MATE 18.3 64bit, ale nie została przetestowana dla 18.2 Cynamonu. Usuń ją, jeśli to konieczne …

PS: Nawet jeśli jest już za późno, aby pomóc OP, może to być pomocne dla innych osób. Daj mi znać, jeśli ktoś nie będzie w stanie tego zrobić.

Dodaj komentarz