Anglojęzyczna kopia która sukcesywnie będzie screenowana oraz dodana w polskiej wersji językowej.

Polski opis bedzie dotyczył zestawienia Laptop + system Ubuntu 18.04 LTS aktualizowany przed dniem daty tego wpisu a jest to 15:25 Polskiego czasu date widać wyrźnie we wpisie.

Dlaczego jeszcze nie ma opisu ?

Gdyż sugerując się obrazami wklejonymi w tekst wykonywane jest to w jednym czasie. Potocznie u mnie zwąc : Opis + Wpis powstaja jednocześnie.

Jeżeli kogoś interesuje samo powstawanie screnka lub wideo zapraszam do działu kontakt (preferowany telefoniczny)

 1. Analiza Logu oraz ścieżki

Analiza Logu HUD

Log przewin jak potrzeba

smacer@sylwesterAc5742G:~$ sudo su


[sudo]

hasło użytkownika smacer:
Niestety, proszę spróbować ponownie.


[sudo]

hasło użytkownika smacer:
root@sylwesterAc5742G:/home/smacer# sudo apt-get purge compiz*
Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
Note, selecting ‘compiz-plugins-main-dev’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-plugins-default’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-plugins’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-plugins-extra’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-plugins-main-default’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compizconfig-settings-manager’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-dev’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-gnome’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-mate’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-core-abiversion-20180221’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-core’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-plugins-main’ for glob ‘compiz
Uwaga, wybieranie “compiz-core” zamiast “compiz-core-abiversion-20180221”
Pakiet “compiz-dev” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Pakiet “compiz-mate” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Pakiet “compiz-plugins” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Pakiet “compiz-plugins-extra” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Pakiet “compiz-plugins-main” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Pakiet “compiz-plugins-main-default” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Pakiet “compiz-plugins-main-dev” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Pakiet “compizconfig-settings-manager” nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
gtk3-nocsd libfwup1 libgtk3-nocsd0 libllvm8 libmetacity1
ubuntu-web-launchers
Aby je usunąć należy użyć “sudo apt autoremove”.
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
compiz
compiz-core* compiz-gnome* compiz-plugins-default* libcompizconfig0*
unity* unity-session*
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 7 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 17,3 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
(Odczytywanie bazy danych … 307643 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Usuwanie pakietu unity-session (3.28.1-0ubuntu3) …
Usuwanie pakietu unity (7.5.0+18.04.20190304-0ubuntu1) …
Usuwanie pakietu compiz (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Usuwanie pakietu compiz-gnome (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Usuwanie pakietu libcompizconfig0:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Usuwanie pakietu compiz-plugins-default:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Usuwanie pakietu compiz-core (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.56.4-0ubuntu0.18.04.5)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0ubuntu1)…
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.27-3ubuntu1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.3-2ubuntu0.1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu mime-support (3.60ubuntu1)…
(Odczytywanie bazy danych … 307259 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Czyszczenie z plików konfiguracyjnych pakietu unity (7.5.0+18.04.20190304-0ubuntu1) …
Czyszczenie z plików konfiguracyjnych pakietu libcompizconfig0:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Czyszczenie z plików konfiguracyjnych pakietu compiz-gnome (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
root@sylwesterAc5742G:/home/smacer# sudo apt-get install compiz* –fix-missing
Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
Note, selecting ‘compiz-plugins-main-dev’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-plugins-default’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-plugins’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-plugins-extra’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-plugins-main-default’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compizconfig-settings-manager’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-dev’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-gnome’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-mate’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-core-abiversion-20180221’ for glob ‘compiz
Note, selecting ‘compiz-core’ for glob ‘compiz

Note, selecting ‘compiz-plugins-main’ for glob ‘compiz*’
Uwaga, wybieranie “compiz-core” zamiast “compiz-core-abiversion-20180221”
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
gtk3-nocsd libfwup1 libgtk3-nocsd0 libllvm8 ubuntu-web-launchers
Aby je usunąć należy użyć “sudo apt autoremove”.
The following additional packages will be installed:
autoconf automake autopoint autotools-dev debhelper dh-autoreconf
dh-strip-nondeterminism gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools
libarchive-cpio-perl libatk-bridge2.0-dev libatk1.0-dev libatspi2.0-dev
libcairo-script-interpreter2 libcairo2-dev libcompizconfig0 libdbus-1-dev
libdecoration0-dev libdrm-dev libegl1-mesa-dev libepoxy-dev libexpat1-dev
libfile-stripnondeterminism-perl libfontconfig1-dev libfreetype6-dev
libgdk-pixbuf2.0-dev libgl1-mesa-dev libgles1 libglib2.0-dev
libglib2.0-dev-bin libglibmm-2.4-dev libglvnd-core-dev libglvnd-dev
libgraphite2-dev libgtk-3-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0
libicu-dev libicu-le-hb-dev libicu-le-hb0 libiculx60 libltdl-dev
libmail-sendmail-perl libmate-desktop-2-17 libmatekbd-common libmatekbd4
libmatemixer-common libmatemixer0 libopengl0 libpango1.0-dev libpcre3-dev
libpcre32-3 libpixman-1-dev libpng-dev libpng-tools libsigc++-2.0-dev
libsigsegv2 libstartup-notification0-dev libsys-hostname-long-perl libtool
libwayland-bin libwayland-dev libx11-xcb-dev libxcb-dri2-0-dev
libxcb-dri3-dev libxcb-glx0-dev libxcb-present-dev libxcb-randr0-dev
libxcb-render0-dev libxcb-shape0-dev libxcb-shm0-dev libxcb-sync-dev
libxcb-xfixes0-dev libxcomposite-dev libxcursor-dev libxdamage-dev
libxext-dev libxfixes-dev libxft-dev libxi-dev libxinerama-dev
libxkbcommon-dev libxml2-dev libxrandr-dev libxrender-dev libxshmfence-dev
libxslt1-dev libxtst-dev libxxf86vm-dev m4 mate-desktop-common mate-polkit
mate-polkit-common mate-settings-daemon mate-settings-daemon-common
mesa-common-dev po-debconf python-compizconfig ubuntu-mate-wallpapers-common
wayland-protocols x11proto-composite-dev x11proto-damage-dev
x11proto-fixes-dev x11proto-input-dev x11proto-randr-dev x11proto-record-dev
x11proto-xext-dev x11proto-xf86vidmode-dev x11proto-xinerama-dev zlib1g-dev
Sugerowane pakiety:
autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc dh-make dwz libcairo2-doc
libglib2.0-doc libglibmm-2.4-doc libgtkmm-3.0-dev libgraphite2-utils
libgtk-3-doc icu-doc libtool-doc libpango1.0-doc libsigc++-2.0-doc gfortran
| fortran95-compiler gcj-jdk libwayland-doc libxext-doc m4-doc
libmail-box-perl
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
autoconf automake autopoint autotools-dev compiz compiz-core compiz-dev
compiz-gnome compiz-mate compiz-plugins compiz-plugins-default
compiz-plugins-extra compiz-plugins-main compiz-plugins-main-default
compiz-plugins-main-dev compizconfig-settings-manager debhelper
dh-autoreconf dh-strip-nondeterminism gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools
libarchive-cpio-perl libatk-bridge2.0-dev libatk1.0-dev libatspi2.0-dev
libcairo-script-interpreter2 libcairo2-dev libcompizconfig0 libdbus-1-dev
libdecoration0-dev libdrm-dev libegl1-mesa-dev libepoxy-dev libexpat1-dev
libfile-stripnondeterminism-perl libfontconfig1-dev libfreetype6-dev
libgdk-pixbuf2.0-dev libgl1-mesa-dev libgles1 libglib2.0-dev
libglib2.0-dev-bin libglibmm-2.4-dev libglvnd-core-dev libglvnd-dev
libgraphite2-dev libgtk-3-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0
libicu-dev libicu-le-hb-dev libicu-le-hb0 libiculx60 libltdl-dev
libmail-sendmail-perl libmate-desktop-2-17 libmatekbd-common libmatekbd4
libmatemixer-common libmatemixer0 libopengl0 libpango1.0-dev libpcre3-dev
libpcre32-3 libpixman-1-dev libpng-dev libpng-tools libsigc++-2.0-dev
libsigsegv2 libstartup-notification0-dev libsys-hostname-long-perl libtool
libwayland-bin libwayland-dev libx11-xcb-dev libxcb-dri2-0-dev
libxcb-dri3-dev libxcb-glx0-dev libxcb-present-dev libxcb-randr0-dev
libxcb-render0-dev libxcb-shape0-dev libxcb-shm0-dev libxcb-sync-dev
libxcb-xfixes0-dev libxcomposite-dev libxcursor-dev libxdamage-dev
libxext-dev libxfixes-dev libxft-dev libxi-dev libxinerama-dev
libxkbcommon-dev libxml2-dev libxrandr-dev libxrender-dev libxshmfence-dev
libxslt1-dev libxtst-dev libxxf86vm-dev m4 mate-desktop-common mate-polkit
mate-polkit-common mate-settings-daemon mate-settings-daemon-common
mesa-common-dev po-debconf python-compizconfig ubuntu-mate-wallpapers-common
wayland-protocols x11proto-composite-dev x11proto-damage-dev
x11proto-fixes-dev x11proto-input-dev x11proto-randr-dev x11proto-record-dev
x11proto-xext-dev x11proto-xf86vidmode-dev x11proto-xinerama-dev zlib1g-dev
0 aktualizowanych, 122 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 34,9 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 154 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
Pobieranie:1 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libsigsegv2 i386 2.12-1 [15,0 kB]
Pobieranie:2 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 m4 i386 1.4.18-1 [196 kB]
Pobieranie:3 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 autoconf all 2.69-11 [322 kB]
Pobieranie:4 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 autotools-dev all 20180224.1 [39,6 kB]
Pobieranie:5 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 automake all 1:1.15.1-3ubuntu2 [509 kB]
Pobieranie:6 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 autopoint all 0.19.8.1-6ubuntu0.3 [426 kB]
Pobieranie:7 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-core i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [699 kB]
Pobieranie:8 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-plugins-default i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [904 kB]
Pobieranie:9 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 libcompizconfig0 i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [133 kB]
Pobieranie:10 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-gnome i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [130 kB]
Pobieranie:11 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz all 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [3 940 B]
Pobieranie:12 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxrender-dev i386 1:0.9.10-1 [25,1 kB]
Pobieranie:13 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 libdecoration0-dev i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [7 148 B]
Pobieranie:14 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libdrm-dev i386 2.4.99-1ubuntu1~18.04.1 [125 kB]
Pobieranie:15 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main i386 mesa-common-dev i386 19.2.8-0ubuntu0~18.04.1 [651 kB]
Pobieranie:16 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libglvnd-core-dev i386 1.0.0-2ubuntu2.3 [12,8 kB]
Pobieranie:17 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libgles1 i386 1.0.0-2ubuntu2.3 [11,2 kB]
Pobieranie:18 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libopengl0 i386 1.0.0-2ubuntu2.3 [29,4 kB]
Pobieranie:19 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libglvnd-dev i386 1.0.0-2ubuntu2.3 [3 408 B]
Pobieranie:20 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libx11-xcb-dev i386 2:1.6.4-3ubuntu0.2 [9 752 B]
Pobieranie:21 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-dri3-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [7 676 B]
Pobieranie:22 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-render0-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [19,3 kB]
Pobieranie:23 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-randr0-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [21,7 kB]
Pobieranie:24 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-shape0-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [7 372 B]
Pobieranie:25 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-xfixes0-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [12,1 kB]
Pobieranie:26 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-sync-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [11,1 kB]
Pobieranie:27 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-present-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [7 180 B]
Pobieranie:28 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxshmfence-dev i386 1.3-1 [3 896 B]
Pobieranie:29 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-dri2-0-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [8 816 B]
Pobieranie:30 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-glx0-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [29,2 kB]
Pobieranie:31 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-fixes-dev all 1:2018.4-4 [2 620 B]
Pobieranie:32 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxfixes-dev i386 1:5.0.3-1 [11,2 kB]
Pobieranie:33 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-damage-dev all 1:2018.4-4 [2 620 B]
Pobieranie:34 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxdamage-dev i386 1:1.1.4-3 [5 174 B]
Pobieranie:35 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-xext-dev all 2018.4-4 [2 620 B]
Pobieranie:36 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxext-dev i386 2:1.3.3-1 [82,8 kB]
Pobieranie:37 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-xf86vidmode-dev all 2018.4-4 [2 632 B]
Pobieranie:38 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxxf86vm-dev i386 1:1.1.4-1 [13,9 kB]
Pobieranie:39 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main i386 libgl1-mesa-dev i386 19.2.8-0ubuntu0~18.04.1 [6 168 B]
Pobieranie:40 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 zlib1g-dev i386 1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2 [178 kB]
Pobieranie:41 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libpng-dev i386 1.6.34-1ubuntu0.18.04.2 [186 kB]
Pobieranie:42 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-composite-dev all 1:2018.4-4 [2 620 B]
Pobieranie:43 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxcomposite-dev i386 1:0.4.4-2 [9 244 B]
Pobieranie:44 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-xinerama-dev all 2018.4-4 [2 628 B]
Pobieranie:45 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxinerama-dev i386 2:1.1.3-1 [8 268 B]
Pobieranie:46 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-randr-dev all 2018.4-4 [2 620 B]
Pobieranie:47 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxrandr-dev i386 2:1.5.1-1 [25,1 kB]
Pobieranie:48 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxcursor-dev i386 1:1.1.15-1 [28,6 kB]
Pobieranie:49 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libstartup-notification0-dev i386 0.12-5 [20,0 kB]
Pobieranie:50 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libicu-le-hb0 i386 1.0.3+git161113-4 [15,6 kB]
Pobieranie:51 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libiculx60 i386 60.2-3ubuntu3 [19,7 kB]
Pobieranie:52 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 icu-devtools i386 60.2-3ubuntu3 [186 kB]
Pobieranie:53 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libharfbuzz-gobject0 i386 1.7.2-1ubuntu1 [12,4 kB]
Pobieranie:54 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 gir1.2-harfbuzz-0.0 i386 1.7.2-1ubuntu1 [18,5 kB]
Pobieranie:55 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main i386 libglib2.0-dev-bin i386 2.56.4-0ubuntu0.18.04.5 [102 kB]
Pobieranie:56 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libpcre32-3 i386 2:8.39-9 [138 kB]
Pobieranie:57 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libpcre3-dev i386 2:8.39-9 [537 kB]
Pobieranie:58 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main i386 libglib2.0-dev i386 2.56.4-0ubuntu0.18.04.5 [1 494 kB]
Pobieranie:59 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libgraphite2-dev i386 1.3.11-2 [14,5 kB]
Pobieranie:60 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libharfbuzz-dev i386 1.7.2-1ubuntu1 [316 kB]
Pobieranie:61 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libicu-le-hb-dev i386 1.0.3+git161113-4 [31,2 kB]
Pobieranie:62 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libicu-dev i386 60.2-3ubuntu3 [9 076 kB]
Pobieranie:63 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxml2-dev i386 2.9.4+dfsg1-6.1ubuntu1.2 [821 kB]
Pobieranie:64 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxslt1-dev i386 1.1.29-5ubuntu0.2 [425 kB]
Pobieranie:65 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libsigc++-2.0-dev i386 2.10.0-2 [65,0 kB]
Pobieranie:66 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libglibmm-2.4-dev i386 2.56.0-1 [429 kB]
Pobieranie:67 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libgdk-pixbuf2.0-dev i386 2.36.11-2 [47,0 kB]
Pobieranie:68 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libcairo-script-interpreter2 i386 1.15.10-2ubuntu0.1 [57,6 kB]
Pobieranie:69 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libexpat1-dev i386 2.2.5-3ubuntu0.2 [127 kB]
Pobieranie:70 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libfreetype6-dev i386 2.8.1-2ubuntu2 [2 560 kB]
Pobieranie:71 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libfontconfig1-dev i386 2.12.6-0ubuntu2 [703 kB]
Pobieranie:72 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libpixman-1-dev i386 0.34.0-2 [258 kB]
Pobieranie:73 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-shm0-dev i386 1.13-2~ubuntu18.04 [6 908 B]
Pobieranie:74 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libcairo2-dev i386 1.15.10-2ubuntu0.1 [702 kB]
Pobieranie:75 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxft-dev i386 2.3.2-1 [43,6 kB]
Pobieranie:76 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libpango1.0-dev i386 1.40.14-1ubuntu0.1 [306 kB]
Pobieranie:77 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libatk1.0-dev i386 2.28.1-1 [79,9 kB]
Pobieranie:78 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libdbus-1-dev i386 1.12.2-1ubuntu1.1 [182 kB]
Pobieranie:79 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-input-dev all 2018.4-4 [2 620 B]
Pobieranie:80 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxi-dev i386 2:1.7.9-1 [186 kB]
Pobieranie:81 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 x11proto-record-dev all 2018.4-4 [2 620 B]
Pobieranie:82 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxtst-dev i386 2:1.2.3-1 [15,3 kB]
Pobieranie:83 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libatspi2.0-dev i386 2.28.0-1 [57,3 kB]
Pobieranie:84 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libatk-bridge2.0-dev i386 2.26.2-1 [3 816 B]
Pobieranie:85 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libepoxy-dev i386 1.4.3-1 [119 kB]
Pobieranie:86 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libwayland-bin i386 1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1 [21,4 kB]
Pobieranie:87 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libwayland-dev i386 1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1 [62,8 kB]
Pobieranie:88 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main i386 libegl1-mesa-dev i386 19.2.8-0ubuntu0~18.04.1 [20,4 kB]
Pobieranie:89 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 wayland-protocols all 1.13-1 [50,5 kB]
Pobieranie:90 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxkbcommon-dev i386 0.8.2-1~ubuntu18.04.1 [158 kB]
Pobieranie:91 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libgtk-3-dev i386 3.22.30-1ubuntu4 [897 kB]
Pobieranie:92 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-dev i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [80,7 kB]
Pobieranie:93 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 mate-desktop-common all 1.20.1-2ubuntu1 [358 kB]
Pobieranie:94 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 mate-polkit-common i386 1.20.0-1 [62,1 kB]
Pobieranie:95 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 mate-polkit i386 1.20.0-1 [19,4 kB]
Pobieranie:96 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 mate-settings-daemon-common all 1.20.1-3 [313 kB]
Pobieranie:97 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 libmate-desktop-2-17 i386 1.20.1-2ubuntu1 [106 kB]
Pobieranie:98 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 libmatekbd-common all 1.20.1-1 [70,8 kB]
Pobieranie:99 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 libmatekbd4 i386 1.20.1-1 [43,2 kB]
Pobieranie:100 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 libmatemixer-common all 1.20.0-1 [47,5 kB]
Pobieranie:101 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 libmatemixer0 i386 1.20.0-1 [87,0 kB]
Pobieranie:102 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 mate-settings-daemon i386 1.20.1-3 [189 kB]
Pobieranie:103 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-mate i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [5 856 B]
Pobieranie:104 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-plugins i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [1 979 kB]
Pobieranie:105 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libtool all 2.4.6-2 [194 kB]
Pobieranie:106 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 dh-autoreconf all 17 [15,8 kB]
Pobieranie:107 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libfile-stripnondeterminism-perl all 0.040-1.1~build1 [13,8 kB]
Pobieranie:108 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 dh-strip-nondeterminism all 0.040-1.1~build1 [5 208 B]
Pobieranie:109 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 po-debconf all 1.0.20 [232 kB]
Pobieranie:110 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 debhelper all 11.1.6ubuntu2 [902 kB]
Pobieranie:111 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libarchive-cpio-perl all 0.10-1 [9 644 B]
Pobieranie:112 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libltdl-dev i386 2.4.6-2 [163 kB]
Pobieranie:113 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libsys-hostname-long-perl all 1.5-1 [11,7 kB]
Pobieranie:114 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libmail-sendmail-perl all 0.80-1 [22,6 kB]
Pobieranie:115 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libpng-tools i386 1.6.34-1ubuntu0.18.04.2 [26,1 kB]
Pobieranie:116 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 ubuntu-mate-wallpapers-common all 18.04.11 [3 976 kB]
Pobieranie:117 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-plugins-extra all 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [3 584 B]
Pobieranie:118 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-plugins-main all 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [3 580 B]
Pobieranie:119 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-plugins-main-default all 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [3 600 B]
Pobieranie:120 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compiz-plugins-main-dev all 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [3 588 B]
Pobieranie:121 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 python-compizconfig i386 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [34,2 kB]
Pobieranie:122 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 compizconfig-settings-manager all 1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1 [575 kB]
Pobrano 34,9 MB w 6s (5 494 kB/s)
Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100%
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsigsegv2:i386.
(Odczytywanie bazy danych … 307254 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/000-libsigsegv2_2.12-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libsigsegv2:i386 (2.12-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu m4.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/001-m4_1.4.18-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu m4 (1.4.18-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu autoconf.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/002-autoconf_2.69-11_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu autoconf (2.69-11) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu autotools-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/003-autotools-dev_20180224.1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu autotools-dev (20180224.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu automake.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/004-automake_1%3a1.15.1-3ubuntu2_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu automake (1:1.15.1-3ubuntu2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu autopoint.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/005-autopoint_0.19.8.1-6ubuntu0.3_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu autopoint (0.19.8.1-6ubuntu0.3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-core.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/006-compiz-core_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-core (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-plugins-default:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/007-compiz-plugins-default_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-plugins-default:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcompizconfig0:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/008-libcompizconfig0_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libcompizconfig0:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-gnome.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/009-compiz-gnome_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-gnome (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/010-compiz_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxrender-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/011-libxrender-dev_1%3a0.9.10-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxrender-dev:i386 (1:0.9.10-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdecoration0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/012-libdecoration0-dev_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libdecoration0-dev:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdrm-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/013-libdrm-dev_2.4.99-1ubuntu1~18.04.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libdrm-dev:i386 (2.4.99-1ubuntu1~18.04.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mesa-common-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/014-mesa-common-dev_19.2.8-0ubuntu0~18.04.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu mesa-common-dev:i386 (19.2.8-0ubuntu0~18.04.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglvnd-core-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/015-libglvnd-core-dev_1.0.0-2ubuntu2.3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libglvnd-core-dev:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgles1:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/016-libgles1_1.0.0-2ubuntu2.3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libgles1:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libopengl0:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/017-libopengl0_1.0.0-2ubuntu2.3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libopengl0:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglvnd-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/018-libglvnd-dev_1.0.0-2ubuntu2.3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libglvnd-dev:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libx11-xcb-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/019-libx11-xcb-dev_2%3a1.6.4-3ubuntu0.2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libx11-xcb-dev:i386 (2:1.6.4-3ubuntu0.2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-dri3-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/020-libxcb-dri3-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-dri3-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-render0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/021-libxcb-render0-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-render0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-randr0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/022-libxcb-randr0-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-randr0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-shape0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/023-libxcb-shape0-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-shape0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-xfixes0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/024-libxcb-xfixes0-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-xfixes0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-sync-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/025-libxcb-sync-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-sync-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-present-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/026-libxcb-present-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-present-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxshmfence-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/027-libxshmfence-dev_1.3-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxshmfence-dev:i386 (1.3-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-dri2-0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/028-libxcb-dri2-0-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-dri2-0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-glx0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/029-libxcb-glx0-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-glx0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-fixes-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/030-x11proto-fixes-dev_1%3a2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-fixes-dev (1:2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxfixes-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/031-libxfixes-dev_1%3a5.0.3-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxfixes-dev:i386 (1:5.0.3-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-damage-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/032-x11proto-damage-dev_1%3a2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-damage-dev (1:2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxdamage-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/033-libxdamage-dev_1%3a1.1.4-3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxdamage-dev:i386 (1:1.1.4-3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-xext-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/034-x11proto-xext-dev_2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-xext-dev (2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxext-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/035-libxext-dev_2%3a1.3.3-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxext-dev:i386 (2:1.3.3-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-xf86vidmode-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/036-x11proto-xf86vidmode-dev_2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-xf86vidmode-dev (2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxxf86vm-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/037-libxxf86vm-dev_1%3a1.1.4-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxxf86vm-dev:i386 (1:1.1.4-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgl1-mesa-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/038-libgl1-mesa-dev_19.2.8-0ubuntu0~18.04.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libgl1-mesa-dev:i386 (19.2.8-0ubuntu0~18.04.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu zlib1g-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/039-zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-0ubuntu2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu zlib1g-dev:i386 (1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpng-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/040-libpng-dev_1.6.34-1ubuntu0.18.04.2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libpng-dev:i386 (1.6.34-1ubuntu0.18.04.2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-composite-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/041-x11proto-composite-dev_1%3a2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-composite-dev (1:2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcomposite-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/042-libxcomposite-dev_1%3a0.4.4-2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcomposite-dev:i386 (1:0.4.4-2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-xinerama-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/043-x11proto-xinerama-dev_2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-xinerama-dev (2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxinerama-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/044-libxinerama-dev_2%3a1.1.3-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxinerama-dev:i386 (2:1.1.3-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-randr-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/045-x11proto-randr-dev_2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-randr-dev (2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxrandr-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/046-libxrandr-dev_2%3a1.5.1-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxrandr-dev:i386 (2:1.5.1-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcursor-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/047-libxcursor-dev_1%3a1.1.15-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcursor-dev:i386 (1:1.1.15-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libstartup-notification0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/048-libstartup-notification0-dev_0.12-5_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libstartup-notification0-dev:i386 (0.12-5) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libicu-le-hb0:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/049-libicu-le-hb0_1.0.3+git161113-4_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libicu-le-hb0:i386 (1.0.3+git161113-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libiculx60:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/050-libiculx60_60.2-3ubuntu3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libiculx60:i386 (60.2-3ubuntu3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu icu-devtools.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/051-icu-devtools_60.2-3ubuntu3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu icu-devtools (60.2-3ubuntu3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libharfbuzz-gobject0:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/052-libharfbuzz-gobject0_1.7.2-1ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libharfbuzz-gobject0:i386 (1.7.2-1ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu gir1.2-harfbuzz-0.0:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/053-gir1.2-harfbuzz-0.0_1.7.2-1ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu gir1.2-harfbuzz-0.0:i386 (1.7.2-1ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-dev-bin.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/054-libglib2.0-dev-bin_2.56.4-0ubuntu0.18.04.5_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-dev-bin (2.56.4-0ubuntu0.18.04.5) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcre32-3:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/055-libpcre32-3_2%3a8.39-9_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libpcre32-3:i386 (2:8.39-9) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcre3-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/056-libpcre3-dev_2%3a8.39-9_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libpcre3-dev:i386 (2:8.39-9) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/057-libglib2.0-dev_2.56.4-0ubuntu0.18.04.5_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.56.4-0ubuntu0.18.04.5) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgraphite2-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/058-libgraphite2-dev_1.3.11-2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libgraphite2-dev:i386 (1.3.11-2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libharfbuzz-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/059-libharfbuzz-dev_1.7.2-1ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libharfbuzz-dev:i386 (1.7.2-1ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libicu-le-hb-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/060-libicu-le-hb-dev_1.0.3+git161113-4_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libicu-le-hb-dev:i386 (1.0.3+git161113-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libicu-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/061-libicu-dev_60.2-3ubuntu3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libicu-dev (60.2-3ubuntu3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxml2-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/062-libxml2-dev_2.9.4+dfsg1-6.1ubuntu1.2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxml2-dev:i386 (2.9.4+dfsg1-6.1ubuntu1.2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxslt1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/063-libxslt1-dev_1.1.29-5ubuntu0.2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxslt1-dev:i386 (1.1.29-5ubuntu0.2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsigc++-2.0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/064-libsigc++-2.0-dev_2.10.0-2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libsigc++-2.0-dev:i386 (2.10.0-2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglibmm-2.4-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/065-libglibmm-2.4-dev_2.56.0-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libglibmm-2.4-dev:i386 (2.56.0-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgdk-pixbuf2.0-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/066-libgdk-pixbuf2.0-dev_2.36.11-2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libgdk-pixbuf2.0-dev (2.36.11-2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcairo-script-interpreter2:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/067-libcairo-script-interpreter2_1.15.10-2ubuntu0.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libcairo-script-interpreter2:i386 (1.15.10-2ubuntu0.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libexpat1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/068-libexpat1-dev_2.2.5-3ubuntu0.2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libexpat1-dev:i386 (2.2.5-3ubuntu0.2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfreetype6-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/069-libfreetype6-dev_2.8.1-2ubuntu2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libfreetype6-dev:i386 (2.8.1-2ubuntu2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfontconfig1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/070-libfontconfig1-dev_2.12.6-0ubuntu2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libfontconfig1-dev:i386 (2.12.6-0ubuntu2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpixman-1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/071-libpixman-1-dev_0.34.0-2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libpixman-1-dev:i386 (0.34.0-2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-shm0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/072-libxcb-shm0-dev_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxcb-shm0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcairo2-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/073-libcairo2-dev_1.15.10-2ubuntu0.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libcairo2-dev:i386 (1.15.10-2ubuntu0.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxft-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/074-libxft-dev_2.3.2-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxft-dev (2.3.2-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpango1.0-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/075-libpango1.0-dev_1.40.14-1ubuntu0.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libpango1.0-dev (1.40.14-1ubuntu0.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libatk1.0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/076-libatk1.0-dev_2.28.1-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libatk1.0-dev:i386 (2.28.1-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdbus-1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/077-libdbus-1-dev_1.12.2-1ubuntu1.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libdbus-1-dev:i386 (1.12.2-1ubuntu1.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-input-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/078-x11proto-input-dev_2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-input-dev (2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxi-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/079-libxi-dev_2%3a1.7.9-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxi-dev:i386 (2:1.7.9-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11proto-record-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/080-x11proto-record-dev_2018.4-4_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu x11proto-record-dev (2018.4-4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxtst-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/081-libxtst-dev_2%3a1.2.3-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxtst-dev:i386 (2:1.2.3-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libatspi2.0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/082-libatspi2.0-dev_2.28.0-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libatspi2.0-dev:i386 (2.28.0-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libatk-bridge2.0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/083-libatk-bridge2.0-dev_2.26.2-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libatk-bridge2.0-dev:i386 (2.26.2-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libepoxy-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/084-libepoxy-dev_1.4.3-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libepoxy-dev:i386 (1.4.3-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libwayland-bin.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/085-libwayland-bin_1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libwayland-bin (1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libwayland-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/086-libwayland-dev_1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libwayland-dev:i386 (1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libegl1-mesa-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/087-libegl1-mesa-dev_19.2.8-0ubuntu0~18.04.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libegl1-mesa-dev:i386 (19.2.8-0ubuntu0~18.04.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu wayland-protocols.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/088-wayland-protocols_1.13-1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu wayland-protocols (1.13-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxkbcommon-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/089-libxkbcommon-dev_0.8.2-1~ubuntu18.04.1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libxkbcommon-dev:i386 (0.8.2-1~ubuntu18.04.1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgtk-3-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/090-libgtk-3-dev_3.22.30-1ubuntu4_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libgtk-3-dev:i386 (3.22.30-1ubuntu4) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/091-compiz-dev_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-dev:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mate-desktop-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/092-mate-desktop-common_1.20.1-2ubuntu1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu mate-desktop-common (1.20.1-2ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mate-polkit-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/093-mate-polkit-common_1.20.0-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu mate-polkit-common (1.20.0-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mate-polkit:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/094-mate-polkit_1.20.0-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu mate-polkit:i386 (1.20.0-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mate-settings-daemon-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/095-mate-settings-daemon-common_1.20.1-3_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu mate-settings-daemon-common (1.20.1-3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmate-desktop-2-17:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/096-libmate-desktop-2-17_1.20.1-2ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libmate-desktop-2-17:i386 (1.20.1-2ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmatekbd-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/097-libmatekbd-common_1.20.1-1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu libmatekbd-common (1.20.1-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmatekbd4:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/098-libmatekbd4_1.20.1-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libmatekbd4:i386 (1.20.1-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmatemixer-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/099-libmatemixer-common_1.20.0-1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu libmatemixer-common (1.20.0-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmatemixer0:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/100-libmatemixer0_1.20.0-1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libmatemixer0:i386 (1.20.0-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mate-settings-daemon.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/101-mate-settings-daemon_1.20.1-3_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu mate-settings-daemon (1.20.1-3) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-mate.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/102-compiz-mate_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-mate (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-plugins:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/103-compiz-plugins_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-plugins:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libtool.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/104-libtool_2.4.6-2_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu libtool (2.4.6-2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dh-autoreconf.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/105-dh-autoreconf_17_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu dh-autoreconf (17) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-stripnondeterminism-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/106-libfile-stripnondeterminism-perl_0.040-1.1~build1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu libfile-stripnondeterminism-perl (0.040-1.1~build1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dh-strip-nondeterminism.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/107-dh-strip-nondeterminism_0.040-1.1~build1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu dh-strip-nondeterminism (0.040-1.1~build1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu po-debconf.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/108-po-debconf_1.0.20_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu po-debconf (1.0.20) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu debhelper.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/109-debhelper_11.1.6ubuntu2_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu debhelper (11.1.6ubuntu2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libarchive-cpio-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/110-libarchive-cpio-perl_0.10-1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu libarchive-cpio-perl (0.10-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libltdl-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/111-libltdl-dev_2.4.6-2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libltdl-dev:i386 (2.4.6-2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsys-hostname-long-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/112-libsys-hostname-long-perl_1.5-1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu libsys-hostname-long-perl (1.5-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmail-sendmail-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/113-libmail-sendmail-perl_0.80-1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu libmail-sendmail-perl (0.80-1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpng-tools.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/114-libpng-tools_1.6.34-1ubuntu0.18.04.2_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu libpng-tools (1.6.34-1ubuntu0.18.04.2) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ubuntu-mate-wallpapers-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/115-ubuntu-mate-wallpapers-common_18.04.11_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu ubuntu-mate-wallpapers-common (18.04.11) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-plugins-extra.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/116-compiz-plugins-extra_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-plugins-extra (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-plugins-main.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/117-compiz-plugins-main_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-plugins-main (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-plugins-main-default.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/118-compiz-plugins-main-default_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-plugins-main-default (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compiz-plugins-main-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/119-compiz-plugins-main-dev_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu compiz-plugins-main-dev (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-compizconfig:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/120-python-compizconfig_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_i386.deb …
Rozpakowywanie pakietu python-compizconfig:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu compizconfig-settings-manager.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu …/121-compizconfig-settings-manager_1%3a0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1_all.deb …
Rozpakowywanie pakietu compizconfig-settings-manager (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libwayland-bin (1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1) …
Konfigurowanie pakietu libx11-xcb-dev:i386 (2:1.6.4-3ubuntu0.2) …
Konfigurowanie pakietu libopengl0:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Konfigurowanie pakietu ubuntu-mate-wallpapers-common (18.04.11) …
Konfigurowanie pakietu libdbus-1-dev:i386 (1.12.2-1ubuntu1.1) …
Konfigurowanie pakietu libgles1:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Konfigurowanie pakietu libxkbcommon-dev:i386 (0.8.2-1~ubuntu18.04.1) …
Konfigurowanie pakietu libmate-desktop-2-17:i386 (1.20.1-2ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libltdl-dev:i386 (2.4.6-2) …
Konfigurowanie pakietu po-debconf (1.0.20) …
Konfigurowanie pakietu libxshmfence-dev:i386 (1.3-1) …
Konfigurowanie pakietu libsigc++-2.0-dev:i386 (2.10.0-2) …
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev-bin (2.56.4-0ubuntu0.18.04.5) …
Konfigurowanie pakietu libcairo-script-interpreter2:i386 (1.15.10-2ubuntu0.1) …
Konfigurowanie pakietu libsigsegv2:i386 (2.12-1) …
Konfigurowanie pakietu libpng-tools (1.6.34-1ubuntu0.18.04.2) …
Konfigurowanie pakietu libdrm-dev:i386 (2.4.99-1ubuntu1~18.04.1) …
Konfigurowanie pakietu libstartup-notification0-dev:i386 (0.12-5) …
Konfigurowanie pakietu mate-polkit-common (1.20.0-1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-fixes-dev (1:2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu libicu-le-hb0:i386 (1.0.3+git161113-4) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-shm0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu mate-polkit:i386 (1.20.0-1) …
Konfigurowanie pakietu libarchive-cpio-perl (0.10-1) …
Konfigurowanie pakietu compiz-core (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libxrender-dev:i386 (1:0.9.10-1) …
Konfigurowanie pakietu compiz-plugins-default:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-xf86vidmode-dev (2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu mate-settings-daemon-common (1.20.1-3) …
Konfigurowanie pakietu m4 (1.4.18-1) …
Konfigurowanie pakietu compiz-plugins-main-default (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-record-dev (2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu libmatekbd-common (1.20.1-1) …
Konfigurowanie pakietu libdecoration0-dev:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-dri2-0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-render0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu libsys-hostname-long-perl (1.5-1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-damage-dev (1:2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-dri3-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-xext-dev (2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu mate-desktop-common (1.20.1-2ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libmail-sendmail-perl (0.80-1) …
Konfigurowanie pakietu libmatemixer-common (1.20.0-1) …
Konfigurowanie pakietu gir1.2-harfbuzz-0.0:i386 (1.7.2-1ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-xinerama-dev (2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu autotools-dev (20180224.1) …
Konfigurowanie pakietu libpixman-1-dev:i386 (0.34.0-2) …
Konfigurowanie pakietu libxext-dev:i386 (2:1.3.3-1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-randr-dev (2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu libxinerama-dev:i386 (2:1.1.3-1) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-shape0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu libiculx60:i386 (60.2-3ubuntu3) …
Konfigurowanie pakietu libcompizconfig0:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libexpat1-dev:i386 (2.2.5-3ubuntu0.2) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-glx0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu libpcre32-3:i386 (2:8.39-9) …
Konfigurowanie pakietu icu-devtools (60.2-3ubuntu3) …
Konfigurowanie pakietu compiz-gnome (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libwayland-dev:i386 (1.16.0-1ubuntu1.1~18.04.1) …
Konfigurowanie pakietu libxxf86vm-dev:i386 (1:1.1.4-1) …
Konfigurowanie pakietu libxfixes-dev:i386 (1:5.0.3-1) …
Konfigurowanie pakietu libglvnd-core-dev:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Konfigurowanie pakietu libgraphite2-dev:i386 (1.3.11-2) …
Konfigurowanie pakietu wayland-protocols (1.13-1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-input-dev (2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu libharfbuzz-gobject0:i386 (1.7.2-1ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu x11proto-composite-dev (1:2018.4-4) …
Konfigurowanie pakietu autopoint (0.19.8.1-6ubuntu0.3) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-sync-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu libepoxy-dev:i386 (1.4.3-1) …
Konfigurowanie pakietu zlib1g-dev:i386 (1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2) …
Konfigurowanie pakietu libfile-stripnondeterminism-perl (0.040-1.1~build1) …
Konfigurowanie pakietu libtool (2.4.6-2) …
Konfigurowanie pakietu libxcursor-dev:i386 (1:1.1.15-1) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-randr0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu python-compizconfig:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libpcre3-dev:i386 (2:8.39-9) …
Konfigurowanie pakietu mesa-common-dev:i386 (19.2.8-0ubuntu0~18.04.1) …
Konfigurowanie pakietu libxrandr-dev:i386 (2:1.5.1-1) …
Konfigurowanie pakietu compiz-plugins:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libmatemixer0:i386 (1.20.0-1) …
Konfigurowanie pakietu libxcomposite-dev:i386 (1:0.4.4-2) …
Konfigurowanie pakietu libxcb-xfixes0-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu compiz-plugins-extra (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libxdamage-dev:i386 (1:1.1.4-3) …
Konfigurowanie pakietu autoconf (2.69-11) …
Konfigurowanie pakietu libglvnd-dev:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) …
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.56.4-0ubuntu0.18.04.5) …
Konfigurowanie pakietu compiz-plugins-main (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu automake (1:1.15.1-3ubuntu2) …
update-alternatives: użycie /usr/bin/automake-1.15 jako dostarczającego /usr/bin/automake (automake) w trybie automatycznym
Konfigurowanie pakietu libxcb-present-dev:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) …
Konfigurowanie pakietu libxi-dev:i386 (2:1.7.9-1) …
Konfigurowanie pakietu libpng-dev:i386 (1.6.34-1ubuntu0.18.04.2) …
Konfigurowanie pakietu compizconfig-settings-manager (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libxtst-dev:i386 (2:1.2.3-1) …
Konfigurowanie pakietu libgl1-mesa-dev:i386 (19.2.8-0ubuntu0~18.04.1) …
Konfigurowanie pakietu libfreetype6-dev:i386 (2.8.1-2ubuntu2) …
Konfigurowanie pakietu libegl1-mesa-dev:i386 (19.2.8-0ubuntu0~18.04.1) …
Konfigurowanie pakietu libfontconfig1-dev:i386 (2.12.6-0ubuntu2) …
Konfigurowanie pakietu libxft-dev (2.3.2-1) …
Konfigurowanie pakietu dh-autoreconf (17) …
Konfigurowanie pakietu libicu-le-hb-dev:i386 (1.0.3+git161113-4) …
Konfigurowanie pakietu libicu-dev (60.2-3ubuntu3) …
Konfigurowanie pakietu libxml2-dev:i386 (2.9.4+dfsg1-6.1ubuntu1.2) …
Konfigurowanie pakietu libxslt1-dev:i386 (1.1.29-5ubuntu0.2) …
Konfigurowanie pakietu debhelper (11.1.6ubuntu2) …
Konfigurowanie pakietu dh-strip-nondeterminism (0.040-1.1~build1) …
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.27-3ubuntu1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu doc-base (0.10.8)…
Przetwarzanie 6 dodanych plików doc-base…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.3-2ubuntu0.1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu dbus (1.12.2-1ubuntu1.1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu hicolor-icon-theme (0.17-2)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu mime-support (3.60ubuntu1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu install-info (6.5.0.dfsg.1-2)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.56.4-0ubuntu0.18.04.5)…
Konfigurowanie pakietu libatk1.0-dev:i386 (2.28.1-1) …
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu sgml-base (1.29)…
Konfigurowanie pakietu libatspi2.0-dev:i386 (2.28.0-1) …
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0ubuntu1)…
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index…
Konfigurowanie pakietu libgdk-pixbuf2.0-dev (2.36.11-2) …
Konfigurowanie pakietu libatk-bridge2.0-dev:i386 (2.26.2-1) …
Konfigurowanie pakietu libharfbuzz-dev:i386 (1.7.2-1ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu compiz (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libcairo2-dev:i386 (1.15.10-2ubuntu0.1) …
Konfigurowanie pakietu libglibmm-2.4-dev:i386 (2.56.0-1) …
Konfigurowanie pakietu libmatekbd4:i386 (1.20.1-1) …
Konfigurowanie pakietu mate-settings-daemon (1.20.1-3) …
Konfigurowanie pakietu libpango1.0-dev (1.40.14-1ubuntu0.1) …
Konfigurowanie pakietu compiz-mate (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-dev:i386 (3.22.30-1ubuntu4) …
Konfigurowanie pakietu compiz-dev:i386 (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Konfigurowanie pakietu compiz-plugins-main-dev (1:0.9.13.1+18.04.20180302-0ubuntu1) …
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.27-3ubuntu1)…
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu dbus (1.12.2-1ubuntu1.1)…
root@sylwesterAc5742G:/home/smacer#

Ubuntu 14.10 crashing regularly [closed]


Ask Question

Asked
3 years, 5 months ago

Active
3 years, 3 months ago

Viewed
4k times

4
Closed. This question is off-topic. It is not currently accepting answers.


Want to improve this question? Update the question so it’s on-topic for Ask Ubuntu.

Closed 3 years ago.

Here is the copy of apport.log. Can someone help me understand and help me troubleshoot ? This is crashing almost everyday.

 /var/log$ more apport.log

ERROR: apport (pid 3635) Fri Aug 26 11:22:49 2016: called for pid 2267, signal 11, core limit 0
ERROR: apport (pid 3635) Fri Aug 26 11:22:49 2016: executable: /usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service (command line "/usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service")
ERROR: apport (pid 3635) Fri Aug 26 11:22:49 2016: gdbus call error: Error connecting: Could not connect: Connection refused

ERROR: apport (pid 3635) Fri Aug 26 11:22:49 2016: debug: session gdbus call: 
ERROR: apport (pid 3635) Fri Aug 26 11:22:49 2016: this executable already crashed 2 times, ignoring
ERROR: apport (pid 3745) Fri Aug 26 16:57:11 2016: called for pid 2260, signal 11, core limit 0
ERROR: apport (pid 3745) Fri Aug 26 16:57:11 2016: executable: /usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service (command line "/usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service")
ERROR: apport (pid 3745) Fri Aug 26 16:57:11 2016: gdbus call error: Error connecting: Could not connect: Connection refused

ERROR: apport (pid 3745) Fri Aug 26 16:57:11 2016: debug: session gdbus call: 
ERROR: apport (pid 3745) Fri Aug 26 16:57:11 2016: this executable already crashed 2 times, ignoring
ERROR: apport (pid 7656) Fri Aug 26 22:04:27 2016: called for pid 2025, signal 11, core limit 0
ERROR: apport (pid 7656) Fri Aug 26 22:04:27 2016: executable: /usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service (command line "/usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service")
ERROR: apport (pid 7656) Fri Aug 26 22:04:27 2016: gdbus call error: Error connecting: Could not connect: Connection refused

ERROR: apport (pid 7656) Fri Aug 26 22:04:27 2016: debug: session gdbus call: 
ERROR: apport (pid 7656) Fri Aug 26 22:04:29 2016: wrote report /var/crash/_usr_lib_i386-linux-gnu_hud_hud-service.1000.crash
ERROR: apport (pid 3673) Fri Aug 26 23:23:56 2016: called for pid 2046, signal 11, core limit 0
ERROR: apport (pid 3673) Fri Aug 26 23:23:56 2016: executable: /usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service (command line "/usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service")
ERROR: apport (pid 3673) Fri Aug 26 23:23:56 2016: gdbus call error: Error connecting: Could not connect: Connection refused

ERROR: apport (pid 3673) Fri Aug 26 23:23:56 2016: debug: session gdbus call: 
ERROR: apport (pid 3673) Fri Aug 26 23:23:56 2016: this executable already crashed 2 times, ignoring
ERROR: apport (pid 2983) Sat Aug 27 13:37:58 2016: called for pid 2331, signal 5, core limit 0
ERROR: apport (pid 2983) Sat Aug 27 13:37:58 2016: executable: /usr/bin/compiz (command line "compiz")
ERROR: apport (pid 2983) Sat Aug 27 13:37:59 2016: debug: session gdbus call: (true,)

ERROR: apport (pid 2983) Sat Aug 27 13:38:24 2016: wrote report /var/crash/_usr_bin_compiz.1000.crash
ERROR: apport (pid 3214) Sat Aug 27 13:39:01 2016: called for pid 2317, signal 11, core limit 0
ERROR: apport (pid 3214) Sat Aug 27 13:39:01 2016: executable: /usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service (command line "/usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service")
ERROR: apport (pid 3214) Sat Aug 27 13:39:01 2016: gdbus call error: Error connecting: Could not connect: Connection refused

ERROR: apport (pid 3214) Sat Aug 27 13:39:01 2016: debug: session gdbus call: 
ERROR: apport (pid 3214) Sat Aug 27 13:39:01 2016: this executable already crashed 2 times, ignoring

 

KONEC LOG

After following a suggestion in the comment to remove compiz I lost
my launcher. Now the question is kept on hold asking to upgrade ubuntu.
Now my question is does upgrading my Ubuntu to 15.04 and then to 15.10
and there to 16.04 LTS help me in getting back my launcher ?

Also please help me on upgrade path as I would like to update using
DVD because online update if in case of internet and power outage could
cause permanent loss of data. Please suggest on upgrade path and method.14.10crashshareimprove this questionedited Oct 10 ’16 at 2:28

asked Aug 27 ’16 at 14:32

kaspa

32522 gold badges66 silver badges1717 bronze badges

 •  
 • Failing to respond to requests for further information is a poor strategy if you truly want an answer.

  – Elder Geek
  Sep 15 ’16 at 13:11

 • @ElderGeek unlike the other
  bounty question we discussed last time, where that guy from Tehran, Iran
  who hadn’t signed on in 3 months, this OP had just signed in yesterday.

  – WinEunuuchs2Unix
  Sep 16 ’16 at 1:33

 • 1

  you could try running the
  hud-service command via strace from the terminal to see what its doing.
  have your tried installing updates ?

  – Amias
  Sep 16 ’16 at 10:32

show 6 more comments

4 Answers

 


active

oldest

votes

1

 

It seems here that the error comes from compiz with wrong settings, so I advise you to uninstall and reinstall compiz:

sudo apt-get purge compiz*
sudo apt-get install compiz* --fix-missing

shareimprove this answeredited Sep 16 ’16 at 12:43

user308164

answered Sep 16 ’16 at 11:15

Ahmed Al-attar

17311 silver badge1212 bronze badges

 • luchonacho thanks that will makes it easier to read

  – Ahmed Al-attar
  Sep 16 ’16 at 12:46

 • sudo apt-get install
  compiz* --fix-missing
  Reading package lists... Done

  Building dependency tree
  Reading
  state information… Done
  Note, selecting
  ‘libhtml-template-compiled-perl’ for regex ‘compiz*’

  Note, selecting 'compiz' for regex 'compiz*'
  Note,
  selecting 'c-compiler' for regex 'compiz*'
  Note,
  selecting 'c++-compiler' for regex 'compiz*'

  – kaspa
  Oct 9 ’16 at 12:56

The following packages
were automatically installed and are no longer required:
libgles1-mesa libmetacity-private1 libva-drm1 libva-x11-1
libxcb-composite0 libxcb-xv0 vlc-plugin-notify vlc-plugin-samba
xbrlapi Use 'apt-get autoremove' to remove them. 0 upgraded, 0 newly
installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

– kaspaOct 9 ’16 at 12:56

add a comment

1

 

It’s happening because hud-service is trying to load, but it’s getting a segmentation fault interrupt. You can disable hud-service with:

sudo chmod -x /usr/lib/i386-linux-gnu/hud/hud-service 

Then, reboot.


You can find more information about HUD-service here.shareimprove this answeredited Apr 13 ’17 at 12:23Community

1

answered Sep 16 ’16 at 12:40

Benny

3,91122 gold badges1313 silver badges2828 bronze badges

 • Hey ! I clicked “Examine
  locally” when I faced error this time It gave me three options of which I
  selected “run gdb session”. It threw the following. There was an
  error creating the child process for this terminal Failed to execute
  child process "apport-retrace" (No such file or directory)

  – kaspa
  Oct 9 ’16 at 12:33

 •  

add a comment

0

 

As your comment indicates that you are using Ubuntu 14.10
(which is out of support) my best guess is that you are affected by a
bug that was fixed quite some time ago for a currently unsupported
version of Ubuntu. I suggest that you update to a currently supported
version. Instructions for doing so can be found here. Another option would be to boot from a live media of a supported version such as 14.04 or 16.04shareimprove this answeredited Apr 13 ’17 at 12:24Community

1

answered Sep 17 ’16 at 18:55

Elder Geek

30.4k1313 gold badges7373 silver badges148148 bronze badges

 • 1

  Hey sorry !! I was struggling all these days… $ lsb_release -d Description: Ubuntu 14.10

  – kaspa
  Oct 9 ’16 at 12:36

 • Also note my comment to Benny

  – kaspa
  Oct 9 ’16 at 12:36

 • 2

  Your version of Ubuntu is 2
  years old and is not an LTS release, so it is no longer supported by
  Canonical or Ask Ubuntu. If you want tech support, please consider
  upgrading to an up-to-date version that is still supported.

  – Nick Weinberg
  Oct 9 ’16 at 15:31

If I upgrade now does that restore launcher which I lost after givingsudo apt-get purge compiz*.

– kaspaOct 9 ’16 at 16:10

 •  

add a comment

0

 

The errors you are trying to fix today (October 9, 2016) are
coming from (August 2016). To fix the problem you need to find the right
error messages first.

Try looking in ‘var/log/syslog’ for starters.

Edit 1 – Reinstall Unity

Based on comment below this is the recommended course of action:

sudo apt-get update
sudo apt-get install --reinstall ubuntu-desktop
sudo apt-get install unity

shareimprove this answeredited Oct 10 ’16 at 0:53

answered Oct 9 ’16 at 20:41

WinEunuuchs2Unix

69.3k2020 gold badges133133 silver badges257257 bronze badges

add a comment

Dodaj komentarz