Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Staus online/offline kopia

<?php
if(function_exists('fsockopen')){
$language = array(
'serveronline' => 'Serwer jest teraz <font color="#00FF00">online</font>.',
'serveroffline' => 'Serwer jest teraz <font color="#FF0000">offline</font>.',
);
$timeout = 1;

$server = array(
'check' => true, // Czy mamy sprawdzać status serwera,uzywac true/false
'ip' => '83.14.202.202', // IP sprawdzanego serwera
'port' => 6112, // Port sprawdzanego serwera
);

$output = "";

if ($server['check']) {
if ($fp = @fsockopen($server['ip'], $server['port'], $errno, $errstr, $timeout)) {
fclose($fp);
$serveronline = true;
$output .= "<p>\n";
$output .= " ".$language['serveronline']."\n";
$output .= "</p>\n";
} else {
$serveronline = false;
$output .= "<p>\n";
$output .= " ".$language['serveroffline']."\n";
$output .= "</p>\n";
}
}
echo $output;
}
else { echo'Funkcja <b>fsockopen</b> nie jest dostępna na Twoim serwerze...'; } ?>

/// Drugi php ///

<?php

class Serverstatus {
public $server;
public $port;
public $line;

public function status() {

$this->status = @fsockopen($this->server,
$this->port,
$errno,
$errstr,2);

if($this->status == true) {
$this->line = "online";
} elseif($this->status == false) {
$this->line = "offline";
} else {
$this->line = "blad serwera";
}
return $this->line;
}
}

$ss = new Serverstatus();
$ss->server = "5.137.220.116"; # podaj IP serwera
$ss->port = "80"; #podaj port serwera
$ss->status();
echo $ss->line; # zmienna $ss -> line z wróci napisz online / offlnie

?>

 

<?php

$s_1 = new Serverstatus();
$s_2 = new Serverstatus();
$s_3 = new Serverstatus();

?>

 

Oryginał dostępny na https://www.forumweb.pl/porady-i-tutoriale-www/php-staus-online-offline,13377