Chcesz zainstalować najnowszą wersję Xfce?
1.) Instalacja zależności :
sudo apt-get install build-essential libglib2.0-dev libgtk2.0-dev
libpng12-dev libxml2-dev libvte-dev libsm-dev iceauth liburi-perl
liburi-perl liburi-perl libxml-parser-perl libstartup-notification0-dev
libhal-storage-dev libdbus-glib-1-dev libxrender-dev libxcomposite-dev
libxfixes-dev libxdamage-dev libjpeg62-dev

2.) Ściągnięcie pliku instalacyjnego :
wget http://www.us.xfce.org/archive/xfce-4.4.0/installers/xfce4-4.4.0-installer.run
3.) Nadawanie praw wykonywania dla pliku :
chmod +x xfce4-4.4.0-installer.run
4.) Rozpoczęcie instalacji :
./xfce4-4.4.0-installer.run
W menu Choose Features dokonujemy wyboru składniki które instalujemy :

  • Extensive Optimizations – Opcja ta pełni kontrolę nad zoptymalizowanym czasem kompilacji. Może przyspieszyć to pracę Xfce, lub uniemożliwić pracę gdy gcc będzie tworzyć błędnym kod. Spokojnie może być zaznaczone dla komputerów z platformą i386.
  • Include Debugging Support – Jeżeli zamierzasz pomóc w rozwoju aplikacji i pluginów, zaznacz.
  • Setup Display Managers – Po zaznaczeniu tej opcji instalator będzie próbował automatycznie rejestrować Xfce 4.2 ze wszystkimi menadżerami pulpitu (jak GDM i KDM). Aby opcja ta weszła w życie niezbędna jest instalacja jako root.
  • Use ALSA for the Xfce Mixer – Opcja ta jest dla użytkowników, którzy używają Alsa do kontroli nad dźwiękiem. Jest to przede wszystkim dla nowszych kart dźwiękowych.

Początkujący użytkownicy powinni użyć w instalatorze standardowych ustawień. To samo tyczy się lokalizacji instalacji.

5.) Dodawanie wpisu Xfce do GDM :
sudo gedit /usr/share/xsessions/xfce.desktop
Do pliku należy skopiować :

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Xfce 4.4 Session
Comment=Use this session to run Xfce 4.4 as your desktop environment
Exec=/home/nazwa użytkownika/local/bin/startxfce4
Icon=/home/nazwa użytkownika/local/share/pixmaps/xfce4_xicon1.png
Type=Application